Home

Krav för demokrati

Demokratins grunder Demokrati Samhällskunskap SO-rumme

  1. Vi måste alla ta ansvar för demokratin och förvalta den genom att använda vår rösträtt. För att kunna göra det behöver vi sätta oss in i de frågor som våra folkvalda representanter driver i demokratins namn. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år
  2. Att definiera demokrati. Det mest konkreta uttrycket för vad demokrati är för något är de skrivna regler och den praxis som utgör de politiska spelreglerna i ett land. De skrivna reglerna brukar kallas för ett lands konstitution eller grundlag. Det har sagts att inget lands grundlag är den andra lik
  3. Det var ju inte så bra. Vi kanske skulle behöva vissa lagar som inte går att rösta bort så lätt, lagarna som vi grundar vår demokrati på. Vi kan kalla dessa grundläggande lagar för.
  4. Olika krav på en demokrati Det finns olika sett att definiera och kategorisera demokrati. Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att man ska kunna tala om en genuin demokrati. Det ska t ex finnas en allmän rösträtt med få begränsningar, som en lägsta ålder. Medborgarna ska även ha rätt att kandidera till de styrande posterna

Demokrati Grundla

  1. Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val
  2. Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse. Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar
  3. Men för miljontals människor är de långt ifrån uppfyllda. Försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati lever ofta farligt eftersom de kritiserar de styrande. De övervakas och utsätts för hot, förtal, sexuellt våld, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och mord
  4. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem.
  5. oriteters civila rättigheter

Vad är demokrati? (Samhällskunskap) - Studi

alltså demokrati. Krav på stabila institutioner som försäkrar demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och minoriteter återkommer även i anslutningskriterierna för medlemskap i EU som fastställdes på Europeiska Rådets möte i Köpenhamn 1993. Alla stater som är del a Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i 500-tallet f.Kr. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor alle væsentlige beslutninger blev truffet af en forsamling (typisk på over 5.000 mand), hvor alle frie mænd, det vil sige athenske borgere over 20 år som ikke var slaver, kvinder eller fremmede statsborgere, havde ret til at deltage För att bli medlem i EU måste ett kandidatland uppfylla vissa ekonomiska, politiska och administrativa villkor kända som de så kallade Köpenhamnskriterierna: 1. Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter (det politiska kriteriet). 2 Höga europeiska krav på demokrati? Han har också en sällsynt förmåga att glida undan all kritik för alla de historier han är inblandad i och likt en fjäderviktsboxare glida vidare genom ambassadkvarteren. När det gäller Georgien gör han alltså som han brukar och förnekar.

Politisk kris och krav på mindre demokrati Publicerad: den 31 I stället för att reformera sin politik för att nå ut till fler väljare vill liberalkonservativa Demokratiska partiet nu alltså förändra valsystemet. De hävdar att Shinawatraklanen vinner valen genom att köpa röster Upproret i Syrien handlar inte om krav på demokrati Jag skulle önska att detta var en kamp för demokrati, men tyvärr tror jag att detta är en kamp för att de förtryckta ska få. Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin. Ordet betyder i korthet folkstyre men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret Vejen mod grundlov og demokrati, 1830-1849. Den enevældige kongemagt forsøgte det meste af 1830'erne og -40'erne at dæmme op for de mest radikale krav, som de politiske bevægelser stillede. Samtidig forsøgte man også at forhindre, at den politiske debat spredte sig til de mindre. 4.4 Krav til et godt demokrati. Du skal logge ind for at skrive en note Du er ikke logget ind. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold. Log ind. Hvad skal man stille af krav til et velfungerende demokrati? Vi har jo allerede ovenfor taget hul på diskussionen

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas inte längre är förunnat ett fåtal utan snarare ett krav för allt fler att över huvud taget ha en chans att platsa på arbetsmarknaden och en väg att fylla vuxenlivet med ett meningsfullt innehåll. Bildning för demokrati-frågan har historiskt primärt ställts i relation till det grundläggande skolväsendets roll en 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och till-växt uttalat att ett offentligt etos behöver tydliggöras och stärkas och att de statsanställdas kunskaper om och förståelse för de grundläggande vär-dena i statsförvaltningen behöver stärkas. Denna promemoria redovisar de författningar som tillsammans speg Demokrati för alla! deltagarmaterial. 4 Krav för rösträtt EU-valet: - minst 18 år gammal - medborgare i EU-land - folbokförd i Sverige Val till riksdagen, land-stinget/regionen och kommunen är den andra söndagen i september vart 4:e år Man behöver jobba för att behålla det, man kan inte låtsas som om det inte finns problem också i länder som Sverige där vi har det så bra. Demokrati finns inte bara för att man vill utan för att man kämpar för det, alla i samhället och hela tiden

Demokrati - mimersbrunn

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem. Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin. Ordet betyder i korthet folkstyre men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret

Demokrati - Riksdage

Regeringens webbplats om mänskliga rättighete

populär: